Predici Programe recente În direct Donații

Următorul eveniment: Duminică 9:00am-12:00pm

Mai sunt:

 
Evenimente speciale
 • 12
  Iulie
  VBS
  12-16 iulie
   
  07
  August
  Picnic
   
  09
  August
  Camp Închinare
 • 13
  Iunie
  Tabără 11-14 ani
   
  03
  Septembrie
  Couples` Retreat
   
  12
  Septembrie
  Botez în apă
 
 
 
Duminică, 16 Noiembrie 2003

Omul care s-a întors de la porţile iadului

Judecatori 16:22-31 de Luigi Mițoi
Omul care s-a întors de la porţile iadului - Serviciu Divin- PM - Duminică, 16 Noiembrie 2003
The man who came back from the gates of hell - Service- PM - Sunday, 16 November 2003
Serie:Diverse

Judecători 16:22-31

22 Dar pãrul capului lui a început iarãşi sã creascã, dupã ce fusese ras. 23 Şi domnitorii Filistenilor s-au strâns ca sã aducã o mare jertfã dumnezeului lor Dagon, şi ca sã se veseleascã. Ei ziceau: „Dumnezeul nostru a dat în mâinile noastre pe Samson, vrãjmaşul nostru.” 24 Şi când l-a vãzut poporul, au lãudat pe dumnezeul lor, zicând: „Dumnezeul nostru a dat în mâinile noastre pe vrãjmaşul nostru, pe acela care ne pustiia ţara, şi ne înmulţea morţii.” 25 În bucuria inimii lor, au zis: „Chemaţi pe Samson, ca sã ne desfãteze!” Au scos pe Samson din temniţã, şi el a jucat înaintea lor. L-au aşezat între stâlpi. 26 Şi Samson a zis tânãrului care-l ţinea de mânã: „Lasã-mã, ca sã mã pot atinge de stâlpii pe care se reazimã casa, şi sã mã razim de ei.” 27 Casa era plinã de bãrbaţi şi de femei; toţi domnitorii Filistenilor erau acolo, şi pe acoperiş erau aproape trei mii de inşi, bãrbaţi şi femei, care priveau la Samson, cum juca. 28 Atunci Samson a strigat cãtre Domnul şi a zis: „Doamne, Dumnezeule! Adu-ţi aminte de mine, Te rog; Dumnezeule, dã-mi putere numai de data aceasta, şi cu o singurã loviturã sã-mi rãzbun pe Filisteni pentru cei doi ochi ai mei!” 29 Şi Samson a îmbrãţişat amândoi stâlpii de la mijloc pe care se sprijinea casa, şi s-a rezemat de ei; unul era la dreapta lui, şi altul la stânga. 30 Samson a zis: „Sã mor împreunã cu Filistenii!” S-a plecat cu toatã puterea, şi casa a cãzut peste domnitori şi peste tot poporul care era acolo. Cei pe care i-a prãpãdit la moartea lui au fost mai mulţi decât cei pe care-i omorâse în timpul vieţii. 31 Fraţii lui şi toatã casa tatãlui sãu s-au pogorât, şi l-au luat. Când s-au suit înapoi, l-au îngropat între ţorea şi Eştaol, în mormântul tatãlui sãu Manoah. El fusese judecãtor în Israel douãzeci de ani


Judges 16:22-31

22 Howbeit the hair of his head began to grow again after he was shaven. 23 Then the lords of the Philistines gathered them together for to offer a great sacrifice unto Dagon their god, and to rejoice: for they said, Our god hath delivered Samson our enemy into our hand. 24 And when the people saw him, they praised their god: for they said, Our god hath delivered into our hands our enemy, and the destroyer of our country, which slew many of us. 25 And it came to pass, when their hearts were merry, that they said, Call for Samson, that he may make us sport. And they called for Samson out of the prison house; and he made them sport: and they set him between the pillars. 26 And Samson said unto the lad that held him by the hand, Suffer me that I may feel the pillars whereupon the house standeth, that I may lean upon them. 27 Now the house was full of men and women; and all the lords of the Philistines were there; and there were upon the roof about three thousand men and women, that beheld while Samson made sport. 28 And Samson called unto the LORD, and said, O Lord GOD, remember me, I pray thee, and strengthen me, I pray thee, only this once, O God, that I may be at once avenged of the Philistines for my two eyes. 29 And Samson took hold of the two middle pillars upon which the house stood, and on which it was borne up, of the one with his right hand, and of the other with his left. 30 And Samson said, Let me die with the Philistines. And he bowed himself with all his might; and the house fell upon the lords, and upon all the people that were therein. So the dead which he slew at his death were more than they which he slew in his life. 31 Then his brethren and all the house of his father came down, and took him, and brought him up, and buried him between Zorah and Eshtaol in the buryingplace of Manoah his father. And he judged Israel twenty years.

.