Predici Programe recente În direct Donații

Următorul eveniment: Duminică 9:00am-12:00pm

Mai sunt:

 
Evenimente speciale
 • 12
  Iulie
  VBS
  12-16 iulie
   
  07
  August
  Picnic
   
  09
  August
  Camp Închinare
 • 13
  Iunie
  Tabără 11-14 ani
   
  03
  Septembrie
  Couples` Retreat
   
  12
  Septembrie
  Botez în apă
 
 
 
Vineri, 31 Octombrie 2003

Adevăr sau surogat

Faptele Apostolilor 8:26-40 de Luigi Mițoi
Adevăr sau surogat - Vineri PM, 31 Octombrie, 2003 - Fapte 8:26-40
Truth or surrogate - Friday PM, 31 October 2003 - Acts 8:26-40
Serie:Diverse

Faptele Apostolilor 8:27-40

Filip s-a sculat şi a plecat. Şi iată că un Etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a Etiopienilor, şi îngrijitorul tuturor vistieriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine,
28  se întorcea de acolo, şi şedea în carul lui, şi citea pe proorocul Isaia.
29  Duhul i-a zis lui Filip: „Du-te, şi ajunge carul acesta!”
30  Filip a alergat, şi a auzit pe Etiopian citind pe proorocul Isaia. El i-a zis: „Înţelegi tu ce citeşti?”
31  Famenul a răspuns: „Cum aş putea să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva?” Şi a rugat pe Filip să se suie în car, şi să şadă împreună cu el.
32  Locul din Scriptură, pe care-l citea, era acesta: „El a fost dus ca o oaie la tăiere; şi, ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde, aşa nu Şi-a deschis gura;
33  în smerenia Lui, judecata I-a fost luată. Şi cine va zugrăvi pe cei din timpul Lui? Căci viaţa I-a fost luată de pe pământ.”
34  Famenul i-a zis lui Filip: „Rogu-te, despre cine vorbeşte proorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul?”
35  Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta, şi i-a propovăduit pe Isus.
36  Pe când îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis: „Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat?”
37  Filip a zis: „Dacă crezi din toată inima, se poate.” Famenul a răspuns: „Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.”
38  A poruncit să stea carul, s-au pogorât amândoi în apă, şi Filip a botezat pe famen.
39  Când au ieşit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip, şi famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul îşi vedea de drum, plin de bucurie,
40  Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea. Şi propovăduia Evanghelia în toate cetăţile prin care trecea.


Acts 8:27-40  

27 And he arose and went: and, behold, a man of Ethiopia, an eunuch of great authority under Candace queen of the Ethiopians, who had the charge of all her treasure, and had come to Jerusalem for to worship,

28  Was returning, and sitting in his chariot read Esaias the prophet.
29  Then the Spirit said unto Philip, Go near, and join thyself to this chariot.
30  And Philip ran thither to him, and heard him read the prophet Esaias, and said, Understandest thou what thou readest?
31  And he said, How can I, except some man should guide me? And he desired Philip that he would come up and sit with him.
32  The place of the scripture which he read was this, He was led as a sheep to the slaughter; and like a lamb dumb before his shearer, so opened he not his mouth:
33  In his humiliation his judgment was taken away: and who shall declare his generation? for his life is taken from the earth.
34  And the eunuch answered Philip, and said, I pray thee, of whom speaketh the prophet this? of himself, or of some other man?
35  Then Philip opened his mouth, and began at the same scripture, and preached unto him Jesus.
36  And as they went on their way, they came unto a certain water: and the eunuch said, See, here is water; what doth hinder me to be baptized?
37  And Philip said, If thou believest with all thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God.
38  And he commanded the chariot to stand still: and they went down both into the water, both Philip and the eunuch; and he baptized him.
39  And when they were come up out of the water, the Spirit of the Lord caught away Philip, that the eunuch saw him no more: and he went on his way rejoicing.
40  But Philip was found at Azotus: and passing through he preached in all the cities, till he came to Caesarea.