Predici Programe recente În direct Donații

Următorul eveniment: Duminică 9:00am-12:00pm

Mai sunt:

 
Evenimente speciale
 • 14
  Mai
  Noapte de veghe @ 7pm
   
  16
  Mai
  Serviciu de Rusalii
   
  22
  Mai
  Mic dejun cu bărbații
 • 06
  Iunie
  Cina Domnului @ 9am
   
  06
  Iunie
  Absolvirea Școlii Duminicale
   
  12
  Septembrie
  Botez în apă
 

October 2016

 
 

pagina păstorului

Octombrie 2016

 

2 octombrie      

 

 Rugăciunea nu a fost inițiativa lui Dumnezeu, ci a fost ideea omului, reacția lui la absența lui Dumnezeu. În Eden, Dumnezeu Se cobora în răcoarea dimineții și vorbea cu omul în mod direct, așa cum vorbesc doi oameni. În urma păcatului și a pedepsei, comuni- carea directă dintre Dumnezeu și om s-a întrerupt. A doua generație după Adam, nepotul său, Enos, a fost primul om care a început să-L caute pe Dumnezeu prin rugăciune. Rugăciunea este manifestarea relației spirituale cu nevăzutul Dumnezeu, este închinarea oamenilor înaintea Creatorului. După aproximativ 4000 de ani, Mântuitorul în- trupat din fecioară a fost rugat de ucenicii Lui să-i învețe să se roage. Evangheliștii Matei și Luca redau rugăciunea ,,Tatăl nostru", numită și ,,Rugăciunea domnească" pentru că a fost spusă de Domnul. Rugăciunea ,,Tatăl nostru" cuprinde nevoile de bază ale oa- menilor, de aceea este directoare și orientativă pentru creștinii din toate timpurile.

I. ABORDAREA GREȘITĂ A RUGĂCIUNII TATĂL NOSTRU

1. Unii oameni cred în mod greșit că rugăciunea ,,Tatăl nostru" este o formulă magică prin intermediul căreia au acces la Dumnezeu.

2. Alţii cred că trebuie să spună doar această rugăciune și în felul acesta și-au făcut datoria faţă de Dumnezeu.

3. Alţii o recită mecanic ca pe o liturghie la începutul sau la finalul slujbei.

4. De alţii este folosită drept pedeapsă şi este recitată ca fiind ispăşitoare de păcate atunci când este numărată pe biluţele rozariului. Mântuitorul avertizează asupra riscului bolboroselii, rugăciunea repetată mecanic de adepții religiilor păgîne (ex: prorocii lui Baal).

 

II. EXPLICAȚIA RUGĂCIUNII TATĂL NOSTRU Rugăciunea ,,Tatăl nostru" este formată din trei părți:

1. Invocația/Chemarea - ,,Tatăl nostru care ești în ceruri"

2. Cererea pentru Dumnezeu:

a) ,,Sfințească-se numele Tău"

b) ,,Vie Împărăția Ta"

c) ,,Facă-se voia Ta"

Este interesant să remarcăm faptul că Mântuitorul a menționat trei lucruri în rugăciunea despre Dumnezeu:

a) despre Numele/Persoana Sa

b) despre Împărăția Sa

c) despre voia Sa

3. Cererea pentru oameni

a) ,,Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi"

b) ,,Și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri"

c) ,,Și nu ne duce pe noi în ispită"

d) ,,Și ne izbăvește de cel rău" Este de folos să remarcăm faptul că Domnul Isus, în rugăciunea pentru oameni, a menționat patru cereri, una pentru viața materială și trei pentru viața spirituală. Aceste priorități menționate de Mântuitorul devin principii de viață pentru fiii Împărăției.

4. Doxologia - ,,Căci a Ta este Împărăția, puterea și slava"

Rugăciunea este un privilegiu acordat doar copiilor lui Dumnezeu.

                                                                          

 

 

9 octombrie      

  

 

Cea mai bună predică rostită vreodată este Predica de pe Munte, iar cel mai bun predicator de sub soare este Mântuitorul Isus Cristos. Această predică a fost cel mai lung mesaj rostit de Domnul, fiind redată doar în Evanghelia după Matei, în capitolele 5, 6 şi 7. Această predică a fost spusă de Cristos pe un munte din Galileia, în zona oraşului Capernaum. Domnul Isus a petrecut o noapte în rugăciune, dimineaţa Şi-a ales cei 12 ucenici şi apoi a rostit predica de pe munte. Concentrându-ne doar la capitolul şase, observăm următoarea învăţătură spusă de Domnul:
I. Mântuitorul vorbeşte împotriva ipocriziei (v. 1-18). În acest pasaj Cristos afirmă transparenţa şi sinceritatea.
1. Milostenie făcută de ochii oamenilor.
2. Rugăciune spusă pentru popularitate.
3. Post ţinut pentru câştigarea capitalului uman.
II. Domnul vorbeşte împotriva priorităţilor greşite (19-24). În aceste versete Cristos afirmă importanţa orientării spirituale.
1. Bogat pentru pământ, sărac pentru cer.
2. Intenţia de a trăi cu inima împărţită, pendulând între bine şi rău - cu o jumătate de inimă pentru Dumnezeu şi cu cealaltă jumătate de inimă pentru Mamona.
III. Domnul vorbeşte împotriva îngrijorării (25-34). Mesia afirmă în acest pasaj încrederea în Dumnezeu.
1. Exemplul lui Dumnezeu prezintă păsările cerului de care El se ocupă: ,,Uitaţi-vă la păsările cerului… Tatăl vostru le hrăneşte… Oare nu sunteţi voi mai presus decât ele?"
2. Îngrijorarea nu rezolvă problema: ,,Cine îngrijorându-se poate să adauge un cot la înălţimea lui?”
3. Dumnezeu garantează mâncarea, îmbrăcămintea şi hainele.
4. Prioritatea noastră trebuie să fie Împărăţia lui Dumnezeu şi atunci prioritatea lui Dumnzeu suntem noi.
5. Noi trebuie să căutam atât ,,Împărăţia lui Dumnezeu”, cât şi ,,neprihănirea Lui”.
În loc de concluzii remarcăm următoarele:
1. Farisei sunt reprezentaţi ca nişte oameni pierduţi, pentru că ştiau, dar nu făceau ceea ce ştiau. A fi credincios lui Dumnezeu nu este suficient să ştii, ci este obligatoriu să împlineşti ceea ce ştii.
2. A fi credincios lui Dumnezeu înseamnă să ai caracter, principiile fundamentale ale Împărăţiei fiind iubirea, iertarea şi acceptarea.
Acest mesaj este şi pentru generaţia noastră vocea lui Dumnezeu care ne cheamă să trăim după principiile Împărăţiei cerurilor.

 

 16 octombrie

 

         Istoria este asemenea unui album de poze, martor al trecutului, sursă de învățătură a prezentului și dovadă a consecințelor viitorului.Istoria este manualul de înțelepciune oferit de Dumnezeu, cu ajutorul căruia oamenii înțelepți învață din greșelile și performanțele celor care au dat examenul vieții înaintea lor. Istoria omenirii explică cum și de ce au ajuns la succes sau la faliment cei aproximativ 110 miliarde de pământeni, care s-au născut, au trăit și apoi au murit.
         Biblia este istoria lui Dumnezeu și istoria oamenilor. În această istorie ne întânim pe noi, adică întâlnim oameni care au făcut deja ceea ce noi urmează să facem. În Biblie întânim oameni care I-au întors spatele lui Dumnezeu și oameni care s-au dedicat pentru Dumnezeu. Ceea ce este surprinzător este faptul că și unii și alții au crezut la început că sunt pe drumul cel bun.
          Cea mai bună investiție pe care un om o poate face este să investească în Împărăția lui Dumnezeu. Există oameni care își cheltuie banii din viitor în prezent și apoi rămân datori restul vieții. De cealaltă parte, sunt oameni care își trimit banii din prezent în viitor, ca să primească răsplată de la Dumnezeu în viața veșnică. Dintotdeuna unii oameni au fost harnici, alții leneși; unii au fost cinstiți, alții hoți; unii au fost generoși, alții lacomi. Dumnzeu i-a văzut și pe unii și pe alții.
         Pe o catedrală din Anglia sunt gravate următoarele cuvinte: ,,Ce am cheltuit, am avut. Ce am păstrat, am pierdut. Ce am dat, aceea am.” A da de bună voie lui Dumnezeu înseamnă a strânge comori în ceruri, unde le vom găsi iarăși în veșnicie. Biblia este plină de exemple care explică și încurajează implicarea și dărnicia în Împărăția lui Dumnezeu.
       Spre exemplu, Biblia menționează că Mântuitorul este interesat să știe cine sunt cei care dăruiesc pentru Templu: ,,Isus ședea jos în fața visteriei Templului și Se uita cum aruncă norodul bani în visterie" (Marcu 12:41). Apoi, Domnul este interesat să știe câți bani dăruiesc oamenii pentru Templu: ,,Adevărat vă spun că aceasta văduvă săracă a dat mai mult decât toți cei ce au aruncat în visterie" (Marcu 12:43). În final, Domnul concluzionează explicând care este cea mai mare sumă pe care o poate dona cineva la templu: ,,...tot ce-i mai rămăsese ca să trăiască" (Marcu 12:42-44).
       Din punctul nostru de vedere văduva săracă a fost imprudentă, neînțeleaptă, risipitoare, iresponsabilă... Însă, din punctul de vedere al Mântuitorului ea a fost exemplul dărniciei depline. Credeți că a murit de foame după ce a donat totul? Cu siguranță nu. Doar a intrat in istoria lui Dumnezeu și iată că și în istoria noastră.

  23 octombrie

 

 

Ilie este unul dintre marii oameni ai lui Dumnezeu din VT. În procesul slujirii lui, începând cu chemarea și încheind cu ridicarea sa la cer, Ilie este prezentat în multe ipostaze:
1. Ca un anonim: ,,Ilie, tijbitul, unul dintre locuitorii Galaadului"
2. Ca un profet: ,,Viu este Domnul Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt..."
3. Ca un sfânt: ,,...în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu"
4. Ca un om dependent de Dumnezeu: ,,Vei bea apă din pârâu, și am poruncit corbilor să te hrănească acolo.” El a plecat și a făcut după cuvântul Domnului. ,,Scoală-te, du-te la Sarepta, care ține de Sidon, și rămâi acolo. Iată că am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească"
5. Ca un împuternicit de Dumnezeu: ,Ilie a zis: ,,...făina din oală nu va scădea, și untdelemnul din ulcior nu se va împuțina până în ziua în care va da Domnul ploaie pe fața pământului." Domnul a ascultat glasul lui Ilie, și sufletul copilului s-a întors în el, și a înviat."
6. Ca un om curajos: ,,Ilie i-a răspuns lui Ahab: ,,Nu eu nenorocesc pe Israel; ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după baali."
7. Ca un om care condamnă păcatul și confruntă păcătosul: ,,Până când vreți să schiopătați de ambele picioare? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El; iar dacă este Baal, mergeți după Baal! Poporul nu i-a răspuns nimic."
8. Ca un om al rugăciunii: ,,Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi; și s-a rugat cu stăruință să nu plouă, și n-a plouat deloc în țară trei ani și șase luni. Apoi s-a rugat din nou, și cerul a dat ploaie, și pământul și-a dat rodul" (Iacov 5:17-18).
9. Ca o victimă: ,,Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat, ca să-și scape viața."
10. Ca un om care își dorește moartea: ,,Destul! Acum, Doamne, ia-mi sufletul că nu sunt mai bun decât părinții mei."
11. Ca un om pe care-l caută și-l ridică Dumnezeu: ,,Ce faci aici Ilie? Ieși și stai pe munte înaintea Domnului..."
12. Ca un om pe care-l retrimite Dumnezeu în slujbă: ,,Du-te, întoarce-te pe drumul tău prin pustiu până la Damasc; și când vei ajunge, să ungi pe Hazael ca împărat al Siriei. Să ungi pe și pe Iehu, fiul lui Nimși, ca împărat al lui Israel; și să ungi pe Elisei, fiul lui Șafat, din Abel-Mehola, ca proroc în locul tău."
Dumnezeu i-a vorbit de două ori lui Ilie: prima dată când nu făcea nimic, și l-a trimis să lucreze, iar a doua oară când Ilie s-a retras din slujbă și Dumnezeu l-a retrimis să lucreze. Un anonim din Galaad ascultă de Dumnezeu și prin slujirea lui se produce o mare trezire spirituală și apoi o reformă spirituală.

 

 30 october

Evanghelistul Matei Îl prezintă pe Mântuitorul în Săptămâna Patimilor, în casa lui Simon leprosul. Pasajul descrie dialogul dintre Domnul și ucenici, dar și acțiunile lui Iuda și ale femeii care a uns piciorele Mântuitorului cu mir. Privind la acțiunile acestor doi, observăm câteva asemănări și mai multe diferențe.
I. ASEMĂNĂRI:
1. Ambele persoane au fost în prezența Mântuitorului.
2. Ambele persoane au rămas in istoria Bibliei.
II. DIFERENȚE:
1. Diferența direcției. Deși amândoi au fost în jurul Domnului, mer geau în direcții opuse. Femeia anonimă, cu vasul de alabastru, se apropia de Isus, iar Iuda se îndepărta de El. Nu e atât de important cât de mult mergem și nici cât de repede mergem, ci încotro mergem.
2. Diferența motivației. Motivația femeii când s-a apropiat de Domnul a fost dragostea de Dumnezeu. Motivația lui Iuda când s-a îndepărtat a fost dragostea de bani. Femeia s-a apropiat de Domnul, întrebând: ,,Ce pot să fac pentru Isus?” Iuda s-a îndepărtat întrebând: ,,Ce pot să câștig de pe Isus?”
3. Diferența evaluării. Ambele persoane gândeau: ,,Cât meritâ Isus?” Femeia a spus că Domnul merită 300 dinari, adică banii unui om pe un an de muncă. Iuda a apreciat că Domnul merită 30 de arginți, adică banii cu care cumperi un rob din târgul de sclavi.
4. Diferența preocupării. Direcția vieții unui om și motivația lui demonstrează câtă preocupare are pentru ceea ce face. Mântuitorul a spus: ,,Femeia aceasta a făcut un lucru frumos pentru Mine.” Iuda, dimpotrivă, ,,căuta un prilej nimerit să-L vândă”.
5. Diferența rezultatului. Rezultatul la ceea ce a făcut femeia a fost faptul că ,,s-a umplut casa de mireasmă”. Rezultatul la ceea ce a făcut
bărbatul este faptul că ,,s-a golit casa de un ucenic”.
O femeie anonimă a cumpărat mir cu banii de pe un de muncă ca să ungă picioarele Dommnului și Iuda, iar unul dintre ucenicii Săi Îl trădează pentru banii de pe o lună de muncă. De două mii de ani numele acestor doi oameni sunt scrise în Biblie, dar este scris și ceea ce au făcut ei. V-ați gândit vreodată că, asemenea lor, tot ce am făcut în viața aceasta este scris în Carte și Cartea într-o zi va fi deschisă pentru a fi primiți sau respinși? De două mii de ani, miliarde de oameni aleg să fie ca femeia anonimă sau ca Iuda.
Ca o aplicație la experiența acestor doi oameni, este folositor să răspundem personal la următoarele întrebări:
• Care este direcția ta - mergi spre cruce sau în direcția opusă?
• Care este motivația pentru ceea ce faci - cerul sau pământul?
• În urma evaluării, cât costă Domnul pentru tine?
• Ce preocupări ai în legătură cu viața spirituală?
• Ce rezultate ai obținut în viață până acum?
• Este plin de mireasmă locul unde ești? Pastor Luigi Miţoi