Sunday, 13 November 2011

Învăţături pentru copii

Ephesians 6:1-4 by Viorel Lozneanu
Învăţături pentru copii - Serviciu divin binecuvantare - AM - Duminică, 13 Noiembrie 2011
Teachings for Children - Dedication AM Service - Sunday, 13 November 2011

Efeseni 6:1-4

1 Copii, ascultaţi în Domnul de pãrinţii voştri, cãci este drept. 2 „Sã cinsteşti pe tatãl tãu şi pe mama ta” -este cea dintâi poruncã însoţitã de o fãgãduinţã- 3 „ca sã fii fericit, şi sã trãieşti multã vreme pe pãmânt.” 4 Şi voi, pãrinţilor, nu întãrîtaţi la mânie pe copiii voştri, ci creşteţi-i, în mustrarea şi învãţãtura Domnului.


Ephesians 6:1-4

1 Children, obey your parents in the Lord: for this is right. 2 Honour thy father and mother; (which is the first commandment with promise;) 3 That it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. 4 And, ye fathers, provoke not your children to wrath: but bring them up in the nurture and admonition of the Lord.