Predici Programe recente În direct Donații

Următorul eveniment: Duminica 9:00am-12:00pm

Mai sunt:

 
Evenimente speciale
 • 20
  Aprilie
  Conferință pastorală (Portland)
   
  23
  Aprilie
  Nuntă
   
  28
  Aprilie
  Seminar Școala duminicală
 • 07
  Mai
  Cina Domnului
   
  08
  Mai
  Studiu biblic pentru tineri
   
  11
  Mai
  Conferință pastorală (Detroit)
 
 
 
Duminică, 20 Februarie 2011

Chemare la curăţie

2 Timotei 2:20-26 de Petru Lorincz

Alternative content

Chemare la curăţie - Serviciu divin - PM - Duminică, 20 Februarie 2011
A Call to Righteousness - Service - PM - Sunday, 20 February 2011
Serie:Diverse

2 Timotei 2:20-26


20 Într-o casã mare nu Sunt numai vase din aur şi din argint, ci şi din lemn şi de pãmânt. Unele Sunt pentru o întrebuinţare de cinste, iar altele pentru o întrebuinţare de ocarã. 21 Deci dacã cineva se curãţeşte de acestea, va fi un vas de cinste, sfinţit, folositor stãpânului sãu, destoinic pentru orice lucrare bunã. 22 Fugi de poftele tinereţii, şi urmãreşte neprihãnirea, credinţa, dragostea, pacea, împreunã cu cei ce cheamã pe Domnul dintr-o inimã curatã. 23 Fereşte-te de întrebãrile nebune şi nefolositoare, cãci ştii cã dau naştere la certuri. 24 Şi robul Domnului nu trebuie sã se certe; ci sã fie blând cu toţi, în stare sã înveţe pe toţi, plin de îngãduinţã rãbdãtoare, 25 sã îndrepte cu blândeţã pe potrivnici, în nãdejdea cã Dumnezeu le va da pocãinţa, ca sã ajungã la cunoştinţa adevãrului; 26 şi, venindu-şi în fire, sã se desprindã din cursa diavolului, de care au fost prinşi ca sã-i facã voia.


2 Timothy 2:20-26

20 But in a great house there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth; and some to honour, and some to dishonour. 21 If a man therefore purge himself from these, he shall be a vessel unto honour, sanctified, and meet for the master's use, and prepared unto every good work. 22 Flee also youthful lusts: but follow righteousness, faith, charity, peace, with them that call on the Lord out of a pure heart. 23 But foolish and unlearned questions avoid, knowing that they do gender strifes. 24 And the servant of the Lord must not strive; but be gentle unto all men, apt to teach, patient, 25 In meekness instructing those that oppose themselves; if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth; 26 And that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by him at his will.