Predici Programe recente În direct Donații

Următorul eveniment: Duminica 9:00am-12:00pm

Mai sunt:

 
Evenimente speciale
 • 20
  Aprilie
  Conferință pastorală (Portland)
   
  23
  Aprilie
  Nuntă
   
  28
  Aprilie
  Seminar Școala duminicală
 • 07
  Mai
  Cina Domnului
   
  08
  Mai
  Studiu biblic pentru tineri
   
  11
  Mai
  Conferință pastorală (Detroit)
 
 
 
Duminică, 21 Decembrie 2003

Rămânerea în viţă

Ioan 15:1-7
Rămânerea în viță - Duminică PM, 21 Decembrie 2003
Staying in the vine - Sunday PM, 21 December 2003

Ioan 15:1-15

1 Eu Sunt adevãrata viţã, şi Tatãl Meu este vierul. 2 Pe orice mlãdiţã, care este în Mine şi n-aduce roadã, El o taie; şi pe orice mlãdiţã care aduce roadã, o curãţeşte, ca sã aducã şi mai multã roadã. 3 Acum voi Sunteţi curaţi, din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. 4 Rãmâneţi în Mine, şi Eu voi rãmânea în voi. Dupãcum mlãdiţa nu poate aduce roadã de la sine, dacã nu rãmâne în viţã, tot aşa nici voi nu puteţi aduceţi roadã, dacã nu rãmâneţi în Mine. 5 Eu Sunt Viţa, voi Sunteţi mlãdiţele. Cine rãmâne în Mine, şi în cine rãmân Eu, aduce multã roadã; cãci despãrţiţi de Mine, nu puteţi face nimic. 6 Dacã nu rãmâne cineva în Mine, este aruncat afarã, ca mlãdiţa neroditoare, şi se usucã; apoi mlãdiţele uscate Sunt strânse, aruncate în foc, şi ard. 7 Dacã rãmâneţi în Mine, şi dacã rãmân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da. 8 Dacã aduceţi multã roadã, prin aceasta Tatãl Meu va fi proslãvit; şi voi veţi fi astfel ucenicii Mei. 9 Cum M-a iubit pe Mine Tatãl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi. Rãmâneţi în dragostea Mea. 10 Dacã pãziţi poruncile Mele, veţi rãmânea în dragostea Mea, dupã cum şi Eu am pãzit poruncile Tatãlui Meu, şi rãmân în dragostea Lui. 11 V-am spus aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea sã rãmânã în voi, şi bucuria voastrã sã fie deplinã. 12 Aceasta este porunca Mea: sã vã iubiţi unii pe alţii, cum v-am iubit Eu. 13 Nu este mai mare dragoste decât sã-şi dea cineva viaţa pentru prietenii sãi. 14 Voi Sunteţi prietenii Mei, dacã faceţi ce vã poruncesc Eu. 15 Nu vã mai numesc robi, pentru cã robul nu ştie ce face stãpânul sãu; ci v-am numit prieteni, pentru cã v-am fãcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatãl Meu.

John 15:1-15

1 “I am the true vine, and My Father is the vinedresser.2 tEvery branch in Me that does not bear fruit He ttakes away; and everybranch that bears fruit He prunes, that it may bear tmore fruit.3 tYou are already clean because of the word which I have spoken to you.

4 tAbide in Me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, unless it abides in the vine, neither can you, unless you abide in Me.
5 “I am the vine, you are the branches. He who abides in Me, and I in him, bears much tfruit; for without Me you can dotnothing.6 If anyone does not abide in Me, the is cast out as a branch and is withered; and they gather them and throw theminto the fire, and they are burned.7 If you abide in Me, and My words tabide in you, tyou twill ask what you desire, and it shall be done for you.

8 tBy this My Father is glorified, that you bear much fruit; tso you will be My disciples.
9 “As the Father tloved Me, I also have loved you; abide in My love.

10 tIf you keep My commandments, you will abide in My love, just as I have kept My Father’s commandments and abide in His love.
11 “These things I have spoken to you, that My joy may remain in you, and t that your joy may be full.

12 tThis is My tcommandment, that you love one another as I have loved you.13 tGreater love has no one than this, than to lay down one’s life for his friends.14 tYou are My friends if you do whatever I command you.15 No longer do I call you servants, for a servant does not know what his master is doing; but I have called you friends, tfor all things that I heard from My Father I have made known to you.