Predici Programe recente În direct Donații

Următorul eveniment: Duminica 9:00am-12:00pm

Mai sunt:

 
Evenimente speciale
 • 20
  Aprilie
  Conferință pastorală (Portland)
   
  23
  Aprilie
  Nuntă
   
  28
  Aprilie
  Seminar Școala duminicală
 • 07
  Mai
  Cina Domnului
   
  08
  Mai
  Studiu biblic pentru tineri
   
  11
  Mai
  Conferință pastorală (Detroit)
 
 
 
Sâmbătă, 01 Noiembrie 2003

3 Cruci, 3 Atitudini

Luca 23:32-43 de Luigi Mițoi
3 Cruci, 3 Atitudini - Sâmbătă PM, 1 Noiembrie 2003 - Luca 23:32-43 Three Crosses, Three Attitudes - Saturday, 1 November 2003 - Luke 23: 32-43
Serie:Diverse

Luca 23:32-43

32  Împreună cu El duceau şi pe doi făcători de rele, care trebuiau omorâţi împreună cu Isus.
33  Când au ajuns la locul, numit „Căpăţîna” L-au răstignit acolo, pe El şi pe făcătorii de rele: unul la dreapta şi altul la stânga.
34  Isus zicea: „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!” Ei şi-au împărţit hainele Lui între ei, trăgând la sorţi.
35  Norodul stătea acolo şi privea. Fruntaşii îşi băteau joc de Isus, şi ziceau: „Pe alţii i-a mântuit; să Se mântuiască pe Sine însuşi, dacă este El Hristosul, Alesul lui Dumnezeu.”
36  Ostaşii, de asemenea, îşi băteau joc de El; se apropiau, Îi dădeau oţet,
37  şi-I ziceau: „Dacă eşti Tu Împăratul Iudeilor, mântuieşte-Te pe Tine însuţi!”
38  Deasupra Lui era scris cu slove greceşti, latineşti şi evreeşti: „Acesta este Împăratul Iudeilor.”
39  Unul din tîlharii răstigniţi Îl batjocorea, şi zicea: „Nu eşti Tu Hristosul? mântuieşte-Te pe Tine însuţi, şi mântuieşte-ne şi pe noi!”
40  Dar celălalt l-a înfruntat, şi i-a zis: „Nu te temi tu de Dumnezeu, tu, care eşti sub aceeaşi osîndă?
41  Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fărădelegile noastre; dar omul acesta n-a făcut nici un rău.”
42  Şi i-a zis lui Isus: „Doamne, adu-Ţi aminte de mine, când vei veni în Împărăţia Ta!”
43  Isus a răspuns: „Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai.”


Luke 23: 32-43

32  And there were also two other, malefactors, led with him to be put to death.
33  And when they were come to the place, which is called Calvary, there they crucified him, and the malefactors, one on the right hand, and the other on the left.
34  Then said Jesus, Father, forgive them; for they know not what they do. And they parted his raiment, and cast lots.
35  And the people stood beholding. And the rulers also with them derided him, saying, He saved others; let him save himself, if he be Christ, the chosen of God.
36  And the soldiers also mocked him, coming to him, and offering him vinegar,
37  And saying, If thou be the king of the Jews, save thyself.
38  And a superscription also was written over him in letters of Greek, and Latin, and Hebrew, THIS IS THE KING OF THE JEWS.
39  And one of the malefactors which were hanged railed on him, saying, If thou be Christ, save thyself and us.
40  But the other answering rebuked him, saying, Dost not thou fear God, seeing thou art in the same condemnation?
41  And we indeed justly; for we receive the due reward of our deeds: but this man hath done nothing amiss.
42  And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom.
43  And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, To day shalt thou be with me in paradise.