Predici Programe recente În direct Donații

Următorul eveniment: Duminică 9:00am-1:00pm

Mai sunt:

 
Evenimente speciale
 • 17
  Septembrie
  Începe Awana
  @ 6:15pm
   
  17
  Septembrie
  Serviciu divin @ 7pm
   
  18
  Septembrie
  Serviciu divin tineri
  @ 7pm
 • 19
  Septembrie
  Nuntă
   
  20
  Septembrie
  Servicii divine @
  9 am, 11 am, 5 pm
   
  20
  Septembrie
  Premiere Concurs biblic @ 5pm 
 
 
 
Ultimele mesaje | Latest sermons by
Joi, 28 Octombrie 2010
Pasaj: Apocalipsa 2:8-11
Serie: Diverse
Biserica din Smirna - Concluzii și aplicații - Serviciu divin - Joi PM - Joi, 28 Octombrie 2010
The Church in Smyrna - Conclusions and Applications - Service - Thursday PM - Thursday, 28 October 2010
Joi, 23 Septembrie 2010
Pasaj: Geneza
Serie: Diverse
Doctrine din epistolele 1 & 2 Tesaloniceni - Serviciu divin - PM - Joi, 23 Septembrie 2010
Doctrines from the Letters to the Thessalonians - Service - PM - Thursday, 23 September 2010
Duminică, 05 Septembrie 2010
Pasaj: Luca 8:40
Serie: Diverse
Semne de aducere aminte - Serviciu divin - AM - Duminică, 05 Septembrie 2010
Sings of Remembrance - Service - AM - Sunday, 05 September 2010
Joi, 29 Iulie 2010
Concluzii și aplicații - Biserica din Corint - Serviciu divin - PM - Joi, 29 Iulie 2010
Conclusions and Applications - The Church in Corinth - Service - PM - Thursday, 29 July 2010
Joi, 08 Iulie 2010
Pasaj: 1 Corinteni 11:28 & 1 Corinteni 14:1
Serie: Diverse
Problemele bisericii din Corint - Serviciu divin - Joi, 08 Iulie 2010
The Problems of the Church in Corinth - Service - Thursday, 08 July 2010
Joi, 17 Iunie 2010
Pasaj: Galateni 1:8-10 & Galateni 3:7
Serie: Diverse
Soluții divine pentru biserica din Galatia - Serviciu divin - Joi, 17 Iunie 2010
Divine Solutions for the Church in Galatia - Service - Thursday, 17 June 2010
Joi, 22 Aprilie 2010
Pasaj: Faptele Apostolilor 16:25-40
Serie: Diverse
Solutii Divine - Serviciu divin - Joi, 22 Aprilie 2010
Divine Solutions - Service - Thursday, 22 April 2010
Joi, 25 Martie 2010
Pasaj: Apocalipsa 2:7
Serie: Diverse
Concluzii și aplicații - Biserica din Efes - Serviciu divin - Joi - Joi, 25 Martie 2010
Conclusions and Applications - The Church of Ephesus - Service - Thursday - Thursday, 25 March 2010
Duminică, 21 Martie 2010
Pasaj: Romani 13:11-14
Serie: Diverse
Veghere - Serviciu divin - Duminică AM - Duminică, 21 Martie 2010
Vigil - Service - Sunday AM - Sunday, 21 March 2010
Duminică, 31 Ianuarie 2010
Pasaj: Matei 26:26-31
Serie: Diverse
De ce ne împărtășim ? - Cina Domnului - Duminică, 31 Ianuarie 2010
Why Do We Partake in Holy Communion? - Holy Communion - Sunday, 31 January 2010
Joi, 21 Ianuarie 2010
Soluții divine la biserica din Ierusalim - Serviciu divin - Joi - Joi, 21 Ianuarie 2010
Divine Solutions for the Church in Jerusalem - Service - Thursday - Thursday, 21 January 2010
Joi, 12 Noiembrie 2009
Pasaj: Zaharia 6:12-13
Serie: Diverse
Cele 8 vedenii ale lui Zaharia - Serviciu divin - Joi, 12 Noiembrie 2009
Zacharias' 8 Visions - Service - Thursday, 12 November 2009
Joi, 22 Octombrie 2009
Pasaj: Hagai 2:10-19
Serie: Diverse
A doua promisiune Serviciu divin - Joi, 22 Octombrie 2009
The Second Promise Service - Thursday, 22 October 2009
Joi, 10 Septembrie 2009
Pasaj: Iacov 1:12
Serie: Diverse
Cum să răbdăm ispita ca să primim cununa vieții? Serviciu divin - Joi, 10 Septembrie 2009
How We Should Resist Temptation to Receive the Crown of Life Service - Thursday, 10 September 2009
Duminică, 23 August 2009
Pasaj: Eclesiastul 4:9-12
Mai bine doi decât unul Căsătorie religioasă - Duminică, 23 August 2009
Better Two Than One Wedding Ceremony - Sunday, 23 August 2009