Sunday, 15 January 2012

Ceea ce Dumnezeu le scrie copiilor

Ephesians 6:1-3 by George Ieremciuc

Alternative content

Ceea ce Dumnezeu le scrie copiilor - Serviciu divin de binecuvântare - Duminică, 15 Ianuarie 2012
What God Writes To The Children - Baby Dedication Service - Sunday, 15 January 2012

Efeseni 6:1-3

1 Copii, ascultaţi în Domnul de pãrinţii voştri, cãci este drept. 2 „Sã cinsteşti pe tatãl tãu şi pe mama ta” -este cea dintâi poruncã însoţitã de o fãgãduinţã- 3 „ca sã fii fericit, şi sã trãieşti multã vreme pe pãmânt.” 


Ephesians 6:1-3

1 Children, obey your parents in the Lord: for this is right. 2 Honour thy father and mother; (which is the first commandment with promise;) 3 That it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth.