Predici Programe recente În direct Donații

Următorul eveniment: Duminică 9:00am-12:00pm

Mai sunt:

 
Evenimente speciale
 • 04
  Aprilie
  Serviciu divin de Înviere @ 9am
   
  04
  Aprilie
  Serviciu divin de Înviere @ 5pm
   
  08
  Aprilie
  Serviciu divin @ 7pm
 • 09
  Aprilie
  Serviciu divin pentru tineri @ 7pm
   
  11
  Aprilie
  Serviciu divin @ 9am
   
  22
  Mai
  Mic Dejun cu bărbații
 

Viziunea Bisericii Betania 2020

 
 

      

 

 

 

„...Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă  vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu; aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească... Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaşi slujbă, tot aşa şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebuinţeze după măsura credinţei lui. Cine este chemat la o slujbă să se ţină de slujba lui. Cine învaţă pe alţii să se ţină de învăţătură. Cine îmbărbătează pe alţii să se ţină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă. Cine cârmuieşte să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie s-o facă cu bucurie. Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău şi lipiţi-vă tare de bine. Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia. În sârguinţă, fiţi fără preget. Fiţi plini de râvnă cu duhul. Slujiţi Domnului. Bucuraţi-vă în nădejde. Fiţi răbdători în necaz. Stăruiţi în rugăciune. Ajutaţi pe sfinţi când sunt în nevoie. Fiţi primitori de oaspeţi. Binecuvântaţi pe cei ce vă prigonesc: binecuvântaţi şi nu blestemaţi. Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură; plângeţi cu cei ce plâng. Aveţi aceleaşi simţăminte unii faţă de alţii... Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău. Urmăriţi ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii.” (Romani 12:1, 4-18)

 

 

 

I. EVANGHELIZARE

1. Potrivit poruncii Mântuitorului, vom folosi fiecare ocazie potrivită pentru organizarea întâlnirilor de evanghelizare. Bazându-ne pe experiența anilor trecuți, vom organiza două evenimente speciale de evanghelizare, când ne vom concentra pe:

(a) Ziua Femeii – Sâmbătă, 7 martie;

(b) Concertul de Colinde – Duminică, 13 decembrie.

Membrii bisericii vor invita oameni neconvertiţi, vor posti și se vor ruga insistent pentru mântuirea lor, implicându-se în domeniile în care sunt solicitați. Înțelegând importanța ospitalității atât în familie, cât și în biserică, îi vom ajută pe oaspeți să se simtă bineveniți, dorindu-și să revină într-un loc în care au fost tratați cu atenție, interes și prietenie.

 

2. Anul 2020 va fi numit ,,2020 – Împărăția lui Dumnezeu”, sperând ca oamenii credincioși să înțeleagă mai bine conceptul biblic despre Împărăția lui Dumnezeu. Una dintre predicile de duminică dimineața va trata tema „Împărăția lui Dumnezeu”.

3. Mântuirea oamenilor a fost motivul fundamental al întrupării Mântuitorului Isus Cristos și a fost mesajul de bază al predicilor Sale. Misiunea și evanghelizarea au fost metodele Sale principale pentru mântuirea oamenilor. Fiindu-i urmași credincioși ne simțim responsabili pentru mântuirea generației noastre, motiv pentru care vom continua și în acest an să susținem şi să realizăm un program tv de evanghelizare în România prin canalul naţional de televiziune NAȘUL TV în cadrul emisiunii creştine ,,Păstorul cel Bun”. În urma statisticilor, emisiunea ,,Păstorul cel Bun” este vizionată săptămânal de peste 200.000 de români. Programul de evanghelizare va fi realizat în studioul de înregistrări al bisericii, cuprinzând o predică de evanghelizare a pastorului, meditații şi cântări creştine. Acest program va fi difuzat în toată ţara, pe NAȘUL TV, în fiecare sâmbătă dimineaţa între 10:00 şi 11:30 AM, ora României. Preţul pentru filmare, editare şi difuzare este de aproximativ $4,150/lună.

 

4. De asemenea, vom difuza pe televiziunea creștină Credo o emisiune în fiecare zi de luni, între 4:00-5:00 PM. Emisiunea va fi reluată și în ziua de marți, între 12:00-1:00 AM, și vineri, între 9:00-10:00 AM. În concluzie, vor fi cel puțin 12 ore de emisie pe lună. Aceste emisiuni vor conține predici înregistrate în studio, predici și programe înregistrate în biserică, cântări ale formațiilor, grupurilor și soliștilor. Prețul acestor emisiuni este $1,300 pe lună.

5. Turneul de Evanghelizare și caritate în România cu Orchestra și Corul de Tineri, 22 iunie - 7 iulie. Bugetul necesar pentru acest proiect este de $55.000.      

 

6. Website-urile bisericii și al emisiunii Păstorul cel Bun, prin programele în direct, cele înregistrate sau prin alte resurse pe care le conţin (predici, articole, pagina păstorului şi servicii divine) sunt o metodă gratuită de evanghelizare, ucenicizare şi închinare pentru toate persoanele care le accesează. De asemenea, sunt şi o metodă de slujire, prin donaţiile pe care anumite persoane le pot face către biserică.  

 

7. Predici în limba engleză la serviciile de duminică seara și îndemnuri la rugăciune la serviciile de duminică dimineața pentru generația copiilor noștri, vorbitori nativi de limbă engleză.

 

II. UCENICIZARE   

1. Conferinţe şi seminarii de instruire şi maturizare cu departamentele bisericii sau cu grupe de credincioşi: familii, fraţi, surori, predicatori, lideri, învăţători. În prima jumatate a anului 2020 vom avea o conferință pentru familii, una pentru frați și una pentru surori.

2. Stăruinţă pentru Botezul cu Duhul Sfânt, iar înainte de stăruință și în timpul acesteia predicile se vor concentra pe învățațătură specifică și pe motivarea frățietății.

 

3. Lecţii biblice la Şcoală duminicală de la 10:20 la 12:00 PM, pentru copiii cu vârstele cuprinse între 3 şi 14 ani. Copiii vor lua vacanță în duminica din 7 iunie și vor relua cursurile în duminica din 20 septembrie.

 

4. Lecţii de limba română pentru copiii de la Şcoala duminicală, în fiecare duminică. 9:30-10:20am.

 

5. Lecţii biblice, închinare şi rugăciune pentru copiii de la Bethany Kids, în fiecare duminică seara, între 6:00 şi 8:15 PM. Prin rotaţie, câte unul dintre predicatorii de limbă engleză din biserică va ţine o predică în limba engleză.

 

6. Lecții biblice, închinare și jocuri biblice pentru copiii Awana, în fiecare joi, 6:15-8:00 PM.

 

7. Tabără cu băieții și cu fetele de 11-14 ani, din departamentul Școlii Duminicale – luna aprilie.

 

8. Tabără cu tinerii, 24-26 aprilie.

 

9. Școala biblică de vacanță a copiilor de la Școala Duminicală – VBS, 13-17 iulie.

 

10. Tabăra copiilor de la Școala Duminicală (preconizată în 9-11 august).

 

11. În fiecare a doua duminică seara din fiecare lună va fi ,,Seara tinerilor”. Programul muzical va fi susţinut de tineri – corul de tineri şi orchestra.

 

12. Două şedinţe pe an cu liderii bisericii și Consiliul Pastoral, după serviciul divin de Cina Domnului – 2 februarie și 4 octombrie.

 

13. Curs de Cateheză cu persoanele care doresc să se boteze în apă. Botezul în apă va avea loc duminică dimineața, 19 aprilie.

 

14. Concursul de memorare a Bibliei, sâmbătă, 26 septembrie, de la 9:00AM. Festivitatea de premiere va avea loc duminică dimineața, 11 octombrie.

 

15. Conferința pentru învățătorii de la Școala Duminicală, sâmbătă, 24 octombrie.

 

16. Convenția Copiilor va fi organizată de Biserica Betania, 30-31 octombrie.   

 

 

ÎNCHINARE

 

1. Una sau mai multe perioade de post şi rugăciune de 3, 7, 21 sau 40 de zile în timpul anului. Prima perioadă va fi de 21 de zile de post neîntrerupt, 4-24 ianuarie. Vineri, 24 ianuarie vom avea o noapte de veghe în rugăciune, încheind cele 21 de zile de post în mijlocul unei sărbători de bucurie.

2. Rugăciune și cântare în fiecare zi de:

(a) duminică, 9:00-9:50 AM; 6:00-7:30 PM;

(b) marţi, 7:00-9:00 PM;

(c) joi, 7:00-8:00 PM;

(d) vineri, 7:00-7:30 PM3.

 

3. În fiecare zi de duminică, rugăciunea grupului de mijlocire, 5:00-5:45 PM.

 

4. Copiii de la Şcoala duminicală vor avea 30 minute de rugăciune şi cântare în sala de rugăciune, între 9:00 şi 9:30 AM în fiecare duminică.

 

5. Corul de copii va cânta periodic şi la anumite evenimente din biserică.

 

6. Programul muzical la serviciile divine de joi seara va fi susţinut, prin rotaţie, de o singură formaţie/grup.

7. Concertul de colinde în seara de duminică, 13 decembrie.

 

8. Colinda copiilor de la Şcoala duminicală va avea loc în dimineața zilei de sâmbătă, 19 decembrie. Colinda tinerilor va avea loc dumincă seara, 24 decembrie.

 

9. Un grup de tineri vor organiza un concert de colinde la Pacific Garden Mission, Chicago, sâmbătă, 5 decembrie.

 

 

IV. PǍRTĂŞIE 

Întâlnire cu toată biserica sau în grupuri mici, scopul fiind cunoaşterea, apropierea, împrospătarea viziunii şi întărirea unităţii spirituale a bisericii:

 

1. Adunarea Generală a membrilor bisericii, duminică dimineața, 26 ianuarie, de la 9:00am.

 

2. În anul 2020 vom avea două mese de dragoste:

(a) Picnicul bisericii, sâmbătă, 15 august, la parcul Bunker Hill, Niles. Cost aproximativ: $10.000.

(b) Masa din Ziua cea Marea a Mulțumirii, duminică, 22 noiembrie. Cost aproximativ: $6.000.

3. Câteva nopţi de veghe, rugăciune şi părtaşie. Noapte de veghe în Vinerea Mare, 10 aprilie.

 

4. Conferinţe şi seminarii cu anumite grupe de credincioşi: familii, fraţi, surori, lideri, învăţători.

 

5. Masă de părtășie cu persoanele în vârstă în ziua de sâmbătă, 6 iunie.

 

6. În ultima vinere din lună, după slujba divină, va fi masă pentru tineri (8:30-10:30 PM).

 

7. Copiii de la Şcoala duminicală vor avea absolvirea în ziua de duminică, 7 iunie, fiecare în clasa lui. La slujba de seara vor avea un program în sanctuar și biserica va lauda pe Dumnezeu pentru ei, cerând în continuare binecuvântarea peste viitorul lor.

 

8. Cina Domnului comunitară la Biserica Betania cu toate bisericile penticostale din Chicago, joi, 9 aprilie.

 

 

V. SLUJIRE 

 

1. Finalizarea parcării și a studioului de la CC.

 

2. Anul acesta vom organiza două mese de strângere de fonduri și toți banii donați vor fi puși în ,,principal”.

 

3. Familia Alasu Mircea și Cornelia va avea responsabilitatea să viziteze, să încurajeze şi să ajute persoanele/familiile în vârstă.

 

4. Familia Olărescu Dionisie și Tenzi va avea responsabilitatea să viziteze, să încurajeze și să ajute persoanele care sunt văduve.

 

5. Biserica va avea un fond de ajutorare în casierie, din colectele de la Cina Domnului, cele de marţi seara şi 1-2 colecte speciale din timpul anului, cu scopul să ajute fraţii/familiile în nevoie. Comitetul Bisericii va face o cercetare amănunţită a fiecărui caz în parte şi va ajuta în funcţie de nevoia pe care familia/persoana o are, dar şi în funcţie de posibilităţile financiare ale bisericii. De asemenea, Comitetul Bisericii şi cenzorii vor păstra confidențialitatea numelor acestor persoane.        

6. O familie din biserică sponsorizează doi pastori şi un dirijor din România cu $950/lună.

 

7. Şcoala Duminicală sponsorizează Nevaeh Missions, Kenya cu $4.520 (locul unde misionează Ben și Jessica Răduț).

(a) Trei case pentru văduve costă $2.100 (o casă costă $700). 

(b) 600 de certificate de naștere pentru copii, costă $1.800 (un certificat costă $3).            

(c) Asigurare medicală pentru 5 familii (cu mulți copii sau cu copii bolnavi) costă $300 (asigurarea pentru o familie costă $60).

(d) Saltele de dormit pentru 8 familii sărace costă $320 (o saltea costă $40).                    

Cost total pe an: $4.520.

8. Familia Raduț Ben și Jessica, membri ai Bisericii Betania, misionează în Kenya. Ei au cumpărat o bucată de pământ și vor ca în viitor, cu ajutorul lui Dumnezeu, să construiască un spital. În anul 2020 plănuiesc să împrejmuiască cu gard proprietatea cumpărată, să sape o fântână, să facă o magazie și o baie. Costul va fi de $25.000.

 

9. Transportul membrilor bisericii care sunt în vârstă, la slujbele divine, în fiecare zi de duminică, marţi şi joi.

 

10. Evaluarea activității liderilor bisericii de către Comitetul Bisericii. Slujirea fiecărui lider din biserică se reînnoiește în fiecare an sau la cel mult doi ani.

 

11. Bethany Land oferă îngrijire copiilor cu vârstele cuprinse între un an şi jumătate şi trei ani, în timpul celor două servicii divine de duminica, cu ajutorul voluntarilor.

 

12. La Bethany Kids, învăţătorii organizează programe biblice cu copiii care au vârstele cuprinse între patru şi şapte ani, numai în timpul serviciului de duminică seara. Prin rotaţie, câte unul dintre predicatorii de limba engleză din biserică va ţine o predică în limba engleză.