Predici Programe recente În direct Donații

Următorul eveniment: Duminică 9:00am-12:00pm

Mai sunt:

 
 

Februarie 2019

 
 

PAGina pastorului

Februarie 2019

3 februarie

     

    

 

10 februarie

 

    Învățătura despre Duhul Sfânt este una dintre cele mai importante învăţături ale Bibliei, pentru că este prezentă atât în creaţie, în răscumpărare și în slujire. În Vechiul Testament Duhul Sfânt este menţionat de peste 90 de ori, iar în Noul Testament de 260 de ori, excepție făcând doar cărțile 2 şi 3 Ioan. În Vechiul Testament lucrarea Duhului este doar cu unii credincioşi, însă în Noul Testament lucrarea Duhului este cu toţi credincioşii. În VT Duhul era cu credincioşii, iar în NT Duhul este în credincioşi. În VT prezența și lucrarea Duhului a fost temporară, însă în NT este continuă.
Lucrarea Duhului Sfânt se regăsește peste tot în istoria biblică: lucrarea creatoare, lucrarea revelatoare, lucrarea mântuitoare, lucrarea în Biserică, lucrarea misionară, lucrarea sfârșitului... Botezul cu Duhul Sfânt este o experienţă spirituală personală, realizată în inima credinciosului de Domnul Isus Christos prin Duhul Sfânt. Nu găsim în cartea Faptelor Apostolilor că un om s-a convertit, s-a botezat în apă și apoi a intrat într-o stare de normalitate fără ca să primească botezul cu Duhul Sfânt. 
,,Apostolii, care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit Cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru şi pe Ioan. Aceştia au venit la samariteni şi s-au rugat pentru ei, ca să primească Duhul Sfânt. Căci nu Se coborâse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezaţi în Numele Domnului Isus. Atunci, Petru şi Ioan au pus mâinile peste ei, şi aceia au primit Duhul Sfânt” (Fapte 8:14-17)
,,Tremurând şi plin de frică, el a zis: „Doamne, ce vrei să fac?” „Scoală-te”, i-a zis Domnul, „intră în cetate şi ţi se va spune ce trebuie să faci.” ... Anania a plecat; şi, după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul şi a zis: „Frate Saule, Domnul Isus, care ţi S-a arătat pe drumul pe
care veneai, m-a trimis ca să capeţi vederea şi să te umpli de Duhul Sfânt.” (Fapte 9:6, 17)
,,Pe când era Apolo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ţinuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câţiva ucenici şi le-a zis: „Aţi primit voi Duhul Sfânt când aţi crezut?” Ei i-au răspuns: „Nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt.” „Dar cu ce botez aţi fost botezaţi?” le-a zis el. Şi ei au răspuns: „Cu botezul lui Ioan.” Atunci Pavel a zis: „Ioan a botezat cu botezul pocăinţei şi spunea norodului să creadă în Cel ce venea după el, adică în Isus.” Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezaţi în Numele Domnului Isus. Când şi-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt S-a coborât peste ei şi vorbeau în alte limbi şi proroceau. Erau cam doisprezece bărbaţi de toţi.” (Fapte 19:1-7)
Pentru apostolii Domnului și pentru noii convertiți din vremea aceea era normal, prioritar, important și urgent să fie plini de Duhul Sfânt. Numai așa se explică minunile pe care le făceau în numele Domnului și slujirea plină de putere, a cărei influență a ajuns până în generația noastră.

 

 17 februarie

Cei mai mulţi oameni sunt grăbiţi şi nu mai au timp să mediteze la voia lui Dumnezeu cu privire la slujirea şi conducerea Bisericii. Mulţi dintre membrii bisericii ştiu că cea mai importantă sarcină a unui lider este să identifice, să formeze şi să păstreze oameni de valoare în slujire. Liderul trebuie să creadă în chemarea lor, să-i înveţe să lucreze în echipă, să-i ajute să identifice viziunea, să îi aprecieze pentru ceea ce fac şi să-şi asume răspunderea faţă de ei ca lider al lor. Atunci când formezi şi dezvolţi un lider, dezvolţi de fapt biserica. 

De ce numai liderii pot reproduce lideri şi de ce liderii trebuie să reproducă lideri?
1. Oamenii cei mai apropiaţi ai liderului vor determina nivelul lui de succes sau de eşec. Succesul sau eşecul unui lider nu este dat doar de potenţialul lui, ci şi de oamenii din jurul lui, oameni care accelerează sau frânează procesul slujirii şi conducerii bisericii lui Dumnezeu. Nu toţi oamenii sunt chemaţi să cânte, să predice sau să conducă. Pavel explică fenomenul chemării şi împuternicirii în multe locuri din Biblie (Romani 12:3-8; 1 Corinteni 12:4-31; Efeseni 4:2-16). Uneori apare un ,,foc" în biserică, or liderii sunt oamenii care au în mână două găleţi, una cu apă şi alta cu petrol. De asemenea, fiecare persoană din biserică are două găleţi. Liderul trebuie să-i sfătuiască pe oameni să folosească găleata cu apă, niciodată pe cea cu petrol. Pacea din biserică nu este o întâmplare, ci este o realizare. Oamenii sfinţi şi relaţiile lor îmbibate de dragoste sunt cel mai important lucru pentru Dumnezeu.
2. Potenţialul de slujire şi dezvoltare al unei biserici este direct proporţional cu potenţialul liderilor bisericii. O biserică se dezvoltă atunci când liderii ei se dezvoltă. Petru a fost un simplu pescar, însă Mântuitorul a făcut din el un slujitor competent. Oamenii care slujesc determină nivelul unei biserici, de aceea ei trebuie ajutaţi să se schimbe sau să fie schimbaţi. Unul dintre cele mai mari pericole în conducere este invidia și concurenţa în loc de cooperare: (a) Concurentul îi priveşte pe ceilalţi ca pe nişte duşmani, însă cooperantul îi priveşte ca pe nişte tovarăşi de lucru. (b) Concurentul se concentrează asupra propriei persoane, însă cooperantul se concentrează asupra celorlalţi, asupra dezvoltării lor spirituale. (c) Concurentul îi suspectează pe ceilalţi, însă cooperantul îi spijineşte pe ceilalţi. Bârfa este unul din lucrurile cu care poţi distruge cel mai repede o biserică.
Oamenii chemaţi de Dumnezeu să fie lideri sunt uşor de recunoscut:
(a) Au abilitatea de a vedea oamenii şi lucrurile într-un mod pozitiv.
(b) Sunt disponibili pentru slujire şi lucrează cu bucurie în echipă.
(c) Au o dorinţă puternică să crească şi să devină iubitori de fraţi.
(d) Cunosc Scripturile pentru că nu pot sluji decât după Cuvânt.
(e) Îşi îndeplinesc cu consecvenţă slujba fără să fie verificaţi.
(f) Pun interesul lucrării lui Dumnezeu deasupra interesului personal.
(g) Sunt oameni spirituali, sinceri și integri, indiferent de situaţie.
(h) Sunt disciplinaţi, promovează pacea, sfinţenia şi călăuzirea Domnului.

 

 24 februarie

 

Isus Cristos a fost cel mai mare Învățător al tuturor timpurilor. Privind felul în care Și-a ales ucenicii, înțelegem multe lucruri despre viziunea Sa cu privire la conducere și conducători.
1. VIZIUNEA TREBUIE SĂ FIE CLARĂ - ,,Vă voi face pescari de oameni” (Matei 4:19). Domnul Isus a creat așteptări.
2. SELECȚIA TREBUIE SĂ FIE PRECISĂ - ,,Veniți după Mine” (Matei 4:19). Lipsa selecției ia șansa formării unei echipe cu oameni potriviți și anulând din start performanța acesteia. Care au fost criteriile Mântuitorului în precizia selecției?
(a) Aprecierea necesităților - De ce anume avem nevoie? - ,,De aceea, fraţilor, alegeţi dintre voi şapte bărbaţi vorbiţi de bine, plini de Duhul Sfânt şi înţelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta” (Fapte 6:3).
(b) Manifestarea disponibilităților - Cine este disponibil? - ,,De aceea, fraţilor, alegeţi dintre voi şapte bărbaţi vorbiţi de bine,
plini de Duhul Sfânt şi înţelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta” (Fapte 6:3).
(c) Aptitudinile candidaților - Cine este capabil? - ,,De aceea, fraţilor, alegeţi dintre voi şapte bărbaţi, vorbiţi de bine, plini de Duhul Sfânt şi înţelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta” (Fapte 6:3).
(d) Atitudinile candidaților - Cine vrea să slujească? - ,,Dacă râvneşte cineva să fie episcop, doreşte un lucru bun” (1 Timotei 3:1b).
(e) Acțiunile candidaților - Cine duce lucrurile la bun sfârşit? - ,,Oricine pune mâna pe plug şi se uită înapoi, nu este destoinic pentru Împărăţia lui Dumnezeu” (Luca 9:62).
3. PREGĂTIRE TEMEINICĂ - ,,A început să-i învețe” (Matei 5:2). Cine nu are timp să se pregătească, dar are timp să slujească nepregătit stinge focul slujirii și frânge visul unei echipe.
4. UNITATE SOLIDĂ - ,,Mă rog ca toți să fie una” (Ioan 17:21). Absența consecințelor creează un permisivism fără limite.
5. ÎMPUTERNICIRE DIVINĂ - ,,Luați Duh Sfânt” (Ioan 20:22). Ungerea în slujire confirmă chemarea divină.
6. DELEGAREA PUBLICĂ - ,,Duceți-vă în toată lumea” (Marcu
16:15). Dedicarea în slujire este manifestarea chemării divine.
7. CELEBRARE MOTIVATOARE - ,,Bucurați-vă” (Luca 10:20-21). Recunoașterea publică a succesului reînnoiește resursele și unește echipa.
Pe cine cheamă, Dumnezeu îl și împuternicește și călăuzește.