CONCURS DE MEMORARE A VERSETELOR BIBLICE

 
 

 

CONCURS DE MEMORARE A VERSETELOR BIBLICE

 

Atenție!

- Este absolut obligatorie înscrierea prealabilă a copiilor care doresc să participe (formularele sunt pe hol, la ieşire; ele trebuie completate şi puse în cutia de colectare).
- Ultima zi de înscriere este duminică seara, 28 octombrie.
- Versetele recitate pot fi recitate în limbile română sau engleză. Dacă versetele sunt recitate în ambele limbi, punctajul este dublu.
- Modificăm numărul minim de versete pentru Grupa mică de concurenţi, 4-6 ani. Noul număr minim de versete este de 10, nu de 20 de versete, cum se stabilise iniţial.

 

DATA CONCURSULUI: Sâmbătă, 3 noiembrie 2018

 

 

Grupe de vârstă

Nr. minim de versete

Premii posibile

(valoare descrescândă de la premiul I la III)

4-6

20

Bicicletă, Scooter, Set Lego

7-10

25

Hover Board, Bicicletă, Scooter

11-14

30

iPad Air, Drone, ghiozdan NothFace

15-21

35

$400 Visa Gift Card, Apple iWatch, iPad Air

*Informații/înregistrări Școala duminicală: Persida Bujdei, Tabita Măgduț

* Informații/înregistrări tineri: Jonny Căpâlnaș

* Informații organizatorice: Jonny Căpâlnâș, David Crișan, David Ghiurco, Alexia Popescu

 

Sistem de notare / punctaj:

1A.      Fiecare verset va primi patru puncte.

1B.      Deducerea punctajului:

1a.      Pentru omiterea sau adăugarea de pronume, articole, prepoziții sau conjuncții se scade ½ de punct.

1b.      Pentru omiterea/adăugarea de substantive, verbe, adverbe și adjective sau omiterea/greșirea referinței se scade 1 punct.

1c.       Scăderea maximă pentru un verset este de patru puncte.

1d.      Pentru omiterea unui întreg verset din pasaj se vor scădea patru puncte.

1C.      Judecătorii au dreptul final de decizie în privința punctajului și notării. Reclamațiile nu sunt acceptate!

Alte reguli:

11.      Trebuie să aduceți două cópii listate cu versetele memorate care vor fi recitate. TREBUIE menționată versiunea folosită.

12.      Pasajele trebuie recitate în ordinea consecutivă a versetelor.

13.      Grupa de vârstă depinde de vârsta exactă în ziua concursului (3 noiembrie).

14.      Câștigătorii Locului I vor fi invitați să recite versete și în biserică.  

 

BIBLE MEMORY VERSE COMPETITION

CONTEST DATE: Saturday, November 3, 2018

Age Groups

Minimum verses

Possible Prizes (decrease in value from 1st – 3rd place)

4-6

20

Bike, Scooter, Lego Set

7-10

25

Hover Board, Bike, Scooter

11-14

30

iPad Air, Drone, NorthFace backpack

15-21

35

$400 Visa Gift Card, Apple iWatch, iPad Air

*Sunday School registration/information:  Persida Bujdei, Tabita Măgduț

*Youth Group registration/information:  Jonny Capalnas

* Organizing information: Jonny Capalnas, David Crisan, David Ghiurco, Alexia Popescu

Grading Points System:

1A.      Each verse will be assigned four points.

1B.      Point Deductions:

                   1a.      Omission or addition of pronouns, articles, prepositions, and conjunctions: ½ point deduction.

                   1b.      Omission or addition of nouns, verbs, adverbs, and adjectives, or omitting/confusing the reference: 1-point deduction.

                   1c.       The maximum deduction per verse is four points.

                   1d.      An omission of an entire verse in sequence will be deducted four points.

1C.      Judges have the final say in points and grading. No appeals please!

Other Rules:

11.      Must bring two printed copies of memorized verses to be recited. The translation version MUST be stated.

12.      Passages must be recited in consecutive verse order.

13.      Age category is determined by actual age at time of contest (November 3rd).

14.      1st place winners will be invited to recite verses in church as well.