Sermons Recent Programs Live Donations

The next event: Sunday 09:00am-12:00pm

Remaining time:

 
Evenimente speciale
 • 20
  Aprilie
  Conferință pastorală (Portland)
   
  23
  Aprilie
  Nuntă
   
  28
  Aprilie
  Seminar Școala duminicală
 • 07
  Mai
  Cina Domnului
   
  08
  Mai
  Studiu biblic pentru tineri
   
  11
  Mai
  Conferință pastorală (Detroit)
Special events
 • 28
  April
  Sunday School Seminar
   
  07
  May
  Holy Communion
   
  08
  May
  Youth Bible Study
 • 11
  May
  Pastoral Conference
   
  14
  May
  Mother`s Day
   
  20
  May
  Volunteer Day
 

The Miracle of Jesus' Birth

 
 

Planeta Pământ şi întreg Cosmosul au un început al existenţei lor. Cu foarte mult timp în urmă s-a petrecut minunea creaţiei, când Dumnezeu, în calitate de Creator, a hotărât, a proiectat, a spus să fie şi dintr-o dată Cosmosul a venit în existenţă. Aceasta este Minunea Creaţiei, care nu poate fi pe deplin explicată ştiinţific şi înţeleasă logic de om, deoarece este proiectată şi făcută de Dumnezeu. Aşa cum o furnică nu poate înţelege niciodată complexitatea şi capacitatea omului, deoarece este inferioară prin natura ei faţă de acesta, tot la fel omul nu poate înţelege infinitatea, eternitatea, atotputernicia, atotprezenţa, atotştiinţa lui Dumnezeu.

Dumnezeul care a creat Universul este imposibil de a fi cuprins de înţelegerea umană pe deplin, deoarece omul este limitat şi finit, pe când Dumnezeu este nelimitat şi infinit. De aceea, pentru a-L înţelege pe Dumnezeu dincolo de limitele intelectuale, omul trebuie să folosească credinţa, care este capacitatea de a crede că este adevărat, ceea ce nu poate fi explicat sau înţeles logic.

Minunea Creaţiei, Biblia, Dumnezeu - nu pot fi înţelese logic pe deplin, dar pot fi crezute de oricine pe deplin. Nebunia de a nu crede este calificată de Dumnezeu ca fiind un păcat de neiertat pentru El.

În zorii creaţiei Planetei Pămânat, Dumnezeu a făcut omul în persoana lui Adam şi Eva. Dumnezeu a hotărât reguli clare pentru existenţa lor şi o singură regulă pentru relaţia cu El. Şi oamenii au trăit fericiţi o vreme în Eden, în prezenţa lui Dumnezeu. Ciudat este faptul că într-o zi, omul, instigat de Diavolul, l-a trădat pe Dumnezeu, încălcând singura regulă ce trebuia respectată.

Consecinţele se văd şi astăzi - omul a fost exclus pentru totdeauna din prezenţa lui Dumnezeu si supravieţuieşte nefericit în absenţa Lui. Dacă dreptatea L-a determinat pe Dumnezeu să-l elimine pe om din prezenţa sfinţeniei Sale, sfidată acum de păcatul omului, dragostea L-a determinat să organizeze un plan de reabilitare şi aducere înapoi a omului. Acest plan se numeşte mântuirea omului, prin Minunea Întrupării.

Dacă omul a fost exclus din prezenţa lui Dumnezeu pentru păcat, acum nu putea fi primit cu păcatul pentru care tocmai fusese exclus. De aceea Dumnezeu a găsit pe Altcineva să suporte vinovăţia omului, transferând asupra Acestuia consecinţele păcatului omenesc, timp în care omul este graţiat.

Şi Minunea Întrupării devine necesară pentru ca omul să se împace cu Dumnezeu. Din dragoste pentru omul pierdut, Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos, S-a dezbrăcat de slava cerească şi, la împlinirea vremii, a venit pe pământ prin întrupare. Un înger vine în mod supranatural la o fecioară din Nazaret, Israel, şi-i prezintă planul lui Dumnezeu. În ciuda faptului că ea era virgină, în mod supranatural va rămâne însărcinată şi, fără relaţia cu un bărbat, va naşte un copil. Copilul acesta era, de fapt, Mesia care Se întrupa să devină Mântuitor, cu o misiune specială: să ierte, prin propria moarte, păcatul omului care-l separă de Dumnezeu.

De ce a trebuit să Se întrupeze printr-o  fecioară, fără relaţia normală cu un bărbat? Când Adam a păcătuit, păcatul lui a fost pus în contul tuturor oamenilor care s-au născut şi se vor mai naşte vreodată. De aceea omul se concepe în pântecele mamei lui în păcatul adamic şi când se naşte este deja păcătos în faţa lui Dumnezeu. David spunea: ,,Iată că sunt născut în nelegiuire şi în păcat m-a zămislit mama mea" (Psalmul 51:5).

Mântuitorul, ca să poată transfera nevinovăţia Lui asupra omului păcătos, trebuia să fie fără păcat. De aceea Dumnezeu ocoleşte naşterea naturală care implica păcatul adamic şi organizează întruparea în condiţii de sfinţenie. Fecioara Maria rămâne însărcinată în mod supranatural, prin puterea miraculoasă a Duhului Sfânt.

Ce veste extraordinară, ce iubire nemeritată, ce capacitate fără limite, ce Dumnezeu minunat! Minunea Întrupării aduce speranţă pentru om.

Omule, Minunea Întrupării este pentru noi, pentru fiecare. Ea ne aduce în prezenţa lui Dumnezeu, a Tatălui nostru, ne deschide cerul. Minunea Întrupării este şansa mea şi a ta, a noastră şi a familiilor noastre!

                                                                      

 

                                                                Pastor Luigi Miţoi, Biserica Betania