Sermons Recent Programs Live Donations

The next event: Thursday 7:00pm-9:00pm

Remaining time:

 
Evenimente speciale
 • 12
  Iulie
  Propuneri membru Comitet
   
  12
  Iulie
  Serviciu divin de Cina Domnului pentru vârstnici (65+)
  @ 9:00-10:30 am
   
  12
  Iulie
  Serviciu divin de Cina Domnului, familii   
  A-L @ 11:30am-1:00 pm
 • 12
  Iulie
  Serviciu divin de Cina Domnului, familii   
  M-Z @ 5:00-6:30 pm
   
  16
  Iulie
  Serviciu divin - 7 pm
   
  17
  Iulie
  Serviciu divin pentru tineri - 7 pm
Special events
 • 12
  July
  Board Member nomination
   
  12
  July
  Communion Service for 65+ members @ 9am 
   
  12
  July
  Communion Service for A-L members @ 11:30am 
 • 12
  July
  Communion Service for M-Z members @ 5:00pm
   
  16
  July
  Church Service - 7pm
   
  17
  July
  Youth Service - 7pm
 

Mass-Media

 
 

Trăim o vreme diferită de cea a Mântuitorului şi a apostolilor, când spectaculoasele descoperiri tehnologice au eliminat în totalitate distanţele dintre oameni. Globalizarea lumii, specifică vremurilor din urmă, implică comunicare şi informare masivă, drept pentru care comunicarea a trecut de la scrisoare la telefonul cu fir, apoi la telefonul celular şi, în final, la internet. Informarea foloseste radioul, televizorul, internetul.

În trecut existau două mari puteri care conduceau lumea: Biserica ca autoritate religioasă şi Statul ca autoritate socială, juridică, financiară, legislativă. În lumea modernă a apărut a treia putere: Mass-media, ca autoritate de comunicare şi informare. Statul a găsit în Mass-media un partener de succes, timp în care Biserica l-a respins de la început. În consecinţă, interesele Statului au fost promovate, însă valorile Bisericii au fost neglijate şi uitate. Influenşa Bisericii în societate a scăzut îngrijorător, timp în care oamenii sunt hrăniţi cu pornografie şi violenţă, fiind împinşi într-un mod de viaşă păcătos prin intermediul Mass-mediei, care promovează şi susţine ateismul, umanismul, hedonismul... şi, în general, interesele Diavolului. Dumnezeu este prezentat ca fiind demodat, depăşit, ignorant, necompetitiv.

În vremea Sa, Isus Hristos a folosit orice mijloc de comunicare pentru a-i informa pe oameni despre Împărăţia lui Dumnezeu, timp în care astăzi Biserica pierde concurenţă cu lumea nu datorită calităţii mesajului, ci datorită vitezei şi intensităţii răspândirii informaţiei. Diavolul ştie că oamenii sunt educabili prin informare, de aceea media prezintă păcatul în diversele lui forme 24 de ore pe zi, şapte zile pe săptămână şi, în consecinţă, aproximativ şase miliarde de oameni trăiesc în păcat.

Datorită rolului ei manipulant, Mass-media reuşeşte să deformeze personalitatea umană, aşezând-o, printr-un mod de viaţă păgân, în conflict cu propriul Creator. Cel mai mare dezastru uman este faptul că masele de oameni au permis Mass-mediei să gândească pentru ei şi să le comunice concluzia, pe care ei o aplică cu linişte şi încredere. Mass-media nu este bună sau rea în sine, ci este un instrument amoral, devenind bun sau rău în funcşie de persoana şi interesele pe care le reprezintă. Daca Mass-media informează despre Dumnezeu şi Biblie, oamenii vor ajunge în cer; dacă vorbeşte despre Diavolul şi păcat, aceiaşi oameni vor ajunge în iad. Noi credem că media trebuie să-L prezinte pe Regele Regilor, Isus Hristos şi Evanghelia Sa veşnică, deoarece promite cerul tuturor oamenilor care, prin credinţă în Mântuitorul Isus Hristos, se pocăiesc de pacatele lor. Suntem responsabili de destinul veşnic al oamenilor, de aceeea folosim media ca mijloc de informare despre CER.