Sermons Recent Programs Live Donations

The next event: Sunday 9:00am-12:00pm

Remaining time:

 
Evenimente speciale
 • 01
  Iulie
  Formațiile bisericii nu au repetiții în luna iulie

   

  21
  Iulie
  Nuntă

   

  28
  Iulie
  Nuntă
 • 03
  August
  Masa de dragoste a 
  bisericii la parc

   

  04
  August
  Cina Domnului

   

  13
  Septembrie
  Conferință pentru
  familii, 13-14 septembrie
Special events
 • 21
  July
  Wedding 

   

  28
  July
  Wedding

   

  03
  August
  Church Picnic
 • 04
  August
  Holy Communion

   

  13
  August
  Family Conference

   

  12
  October
  Women`s Meeting
 

The Importance of Holidays

 
 

Sărbătorile au avut întotdeauna un rol important în viaţa oamenilor. Fiecare popor are cultura şi sărbătorile lui, determinate de istorie,  filosofia de viaţă, credinţă... În general, sărbătorile au un scop întreit, care motivează existenţa lor:
      1. Sărbătorile dau viaţă trecutului, devenind încercarea neputincioasă a oamenilor de a aduce în prezent momentele glorioase petrecute cândva. Aşa se face că zilele în care au avut loc evenimente foarte importante în trecut devin sărbători pentru prezent, încercând să recunoaştem în felul acesta importanţa acelor evenimente, dar şi să cinstim memoria lor. Ziua de naştere, botezul în apă, botezul cu Duhul Sfânt, emigrarea în America, ziua nunţii, zilele de naştere ale copiilor... toate acestea redevin realităţi o dată pe an. În timpul sărbătorilor, oamenii trăiesc gloria unor evenimente conservate în memoria lor, încercând să le dea viaţă.
   2. Sărbătorile dau frumuseţe prezentului, prin faptul că aduc o atmosferă de celebrare. Ele pun împreună oameni care nu s-au văzut de mult, creeză emoţie, bucurie, spărgând pentru o clipă învelişul plicticos al obişnuinţei de fiecare zi. Ele devin nişte puncte de reper pentru existenţa noastră, marcând în timp clipele de repaus şi bucurie.
   3. Sărbătorile dau motivaţie viitorului, prin faptul că obligă agenda fiecăruia să ţină cont de repetarea lor. Eroismul, sacrificiul, iubirea manifestate cândva de generaţiile trecute, devin repere care obligă generaţia prezenţă. De pildă, ziua independenţei unui popor îl motivează să păstreze acea independenţă în viitor, indiferent de preţul plătit.
      Sărbătorile pot fi naţionale, sociale, religioase, familiale, etnice..., însă întotdeauna ele dau viaţă trecutului, bucurie prezentului şi motivaţie viitorului. Dacă vorbim despre Sărbătoarea Naşterii Domnului, atunci vom încerca să facem trei lucruri:
      Vom da viaţă evenimentelor petrecute în grajdul din Betleem, unde S-a întrupat în om Fiul lui Dumnezeu, dându-le semnificaţie în prezent. Vom crede lucrul acesta cu toată convingerea şi ne vom comporta ca atare, respectând atât sărbătoarea, cât şi pe Sărbătorit.
      Vom da frumuseţe acestor sărbători şi le vom petrece cu emoţie, pasiune, trăind cu intensitate fiecare clipă. Vom alunga plictiseala, vom fi creativi şi ne vom implica să le facem mai frumoase ca niciodată.
      Vom medita la însemnătatea lor spirituală şi vom fi motivaţi să înţelegem rostul venirii în lume a Mântuitorului, urmămându-I pilda de neprihănire, smerenie si sacrificiu. Această motivaţie va schimba priorităţile, valorile, comportamentul şi agenda vieţii noastre în viitor.
       Dragi prieteni, dacă permitem sărbătorilor de Crăciun să vină şi anul acesta, atunci ne obligăm să le dăm viaţă în prezent, să înţelegem şi să trăim bucuria mântuirii adusă de Mântuitorul, acceptând motivaţia să trăim pentru Cel care a murit pentru noi.

                                   Pastor Luigi Miţoi