Sermons Recent Programs Live Donations

The next event: Sunday 09:00am-12:00pm

Remaining time:

 
Evenimente speciale
 • 20
  Aprilie
  Conferință pastorală (Portland)
   
  23
  Aprilie
  Nuntă
   
  28
  Aprilie
  Seminar Școala duminicală
 • 07
  Mai
  Cina Domnului
   
  08
  Mai
  Studiu biblic pentru tineri
   
  11
  Mai
  Conferință pastorală (Detroit)
Special events
 • 28
  April
  Sunday School Seminar
   
  07
  May
  Holy Communion
   
  08
  May
  Youth Bible Study
 • 11
  May
  Pastoral Conference
   
  14
  May
  Mother`s Day
   
  20
  May
  Volunteer Day
 

The Anniversary of the Hero - 2006

 
 

Edenul, cu oameni şi lucruri perfecte, era doar o amintire trecută, umbrită de realitatea dureroasă a prezentului sufocat de păcat, boală, război şi răutate. Lumea perfectă creată de Dumnezeu la început a devenit din ce în ce mai influenţată de Diavolul şi din relaţia primilor oameni cu Creatorul lor a rămas doar o tristă religie a lucrurilor permise şi interzise. Situaţia lumii era dezastroasă; destrăbălarea, crima, ipocrizia şi violenţa erau modul de viaţă al oamenilor. Imperiul Roman conducea cu mână de fier, împărţind lumea în vii şi morţI; iudaismul oferea doar o religie plină de forme sprijinită pe Templul altădată plin de slava lui Dumnezeu; poporul nefericit şi fără speranţă trăia de azi pe mâine, sponsorizând grădinile lui Nero şi palatele imperiale de la Roma.

Ce imagine dureroasă privea Dumnezeu spre însinguratul pământ, vizitat altădată de El în fiecare dimineaţă!

În ciuda acestei triste realităţi, pe Dumnezeu Îl lega de oamenii de pe Planeta Albastră mai multe lucruri:

-         în primal rând, El este Creatorul lor;

-         în al doilea rând, El a promis reabilitarea omului, prin ,,sămânţa femeii” atunci când S-a adresat în Eden Diavolului, spunându-i: ,,Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei; aceasta îţi va zdrobi capul, iar tu îi vei răni călcâiul” (Geneza 3:15).

Este interesant să observăm că nu sămânţa lui Adam avea să zdrobească capul |arpelui, ci sămânţa femeii. De aceea, la împlinirea vremii, DOAR din femeie (fecioara Maria) S-a întrupat, în mod miraculos şi inexplicabil, Mântuitorul Isus Hristos. El este soluţia lui Dumnezeu la dureroasa realitate de pe Planeta Pământ, metoda de reabilitare a omului căzut în păcat, speranţa de vindecare şi eliberare pentru o relaţie cu Dumnezeu, relaţie pierdută cândva în negura Edenului. 
    - Isus este Vestea Bună a lui Dumnezeu proclamată (1 Timotei 2:5).
    - Isus este Cuvântul lui Dumnezeu întrupat (Ioan 1:14).
    - Isus este imaginea lui Dumnezeu revelată (Coloseni 1:15)
    - Isus este esenţa lui Dumnezeu explicată (Ioan 14:7). 
    - Isus este neprihănirea lui Dumnezeu oferită (Coloseni 2:9).
    - Isus este gloria lui Dumnezeu reflectată (1 Corinteni 4:6).
    - Isus este harul lui Dumnezeu extins (Romani 1:5).    
    - Isus este puterea lui Dumnezeu demonstrată (Romani 1:3-4).
    - Isus este inima lui Dumnezeu exprimată (Ioan 3:16).
    - Isus este iubirea lui Dumnezeu manifestată (Romani 5:8).
    - Isus este graţia lui Dumnezeu arătată (Ioan 1:12).
    - Isus este salvarea lui Dumnezeu profeţită (Geneza 3:15 – Fapte 4:12).

De aceea magii călăuziţi de stea la Ierusalim au întrebat: ,,Unde este împăratul de curând născut al iudeilor?” (Mateí 2:2).

El este Mântuitorul tuturor oamenilor şi a venit să schimbe destinul fiecăruia - dinspre iad înspre rai. Dincolo de aceasta, totul este o alegere personală. 
În toată această acţiune care desparte istoria, Dumnezeu a implicat cerul şi pământul pentru a schimba locul unde ne vom petrece eternitatea, însă noi, oamenii, o numim simplu… CRĂCIUN. Indiferent că o numim Naşterea Domnului sau, pur şi simplu, Crăciun, ea este ziua de naştere (întrupare) a Mântuitorului Isus Hristos, pe care o aniversăm cu toţii. El este singurul Erou a cărui zi de naştere este aniversată după moarte cu o aşa de mare intensitate.

Alături de monumentala jertfă a lui Hristos, este blasfemiatoare atitudinea creştinilor care au trasformat sărbătoarea naşterii Sale într-un eveniment de familie, cu multe adăugiri care distrug semnificaţia spirituală a sărbătorii. Multe dintre aceste adăugiri s-au generalizat - cum ar fi Moş Crăciun (tradiţie olandeză), bradul de Crăciun (tradiţie germană), tăierea porcului (tradiţie românească), ciorapii atârnaţi în faţa şemineului (tradiţie americană), imagini, ornamente şi statui cu scena din iesle (tradiţie italiană)…

Dincolo de adăugiri şi tradiţii omeneşti, Sărbătoarea Naşterii Domnului înseamnă să primeşti şi, în egală măsură, să dai. Ce să primeşti şi ce să dai?

a.                 Să primeşti nu doar ceea ce oferă Mântuitorul întrupat, ci pe El Însuşi. El nu este un prunc neajutorat, ci El este Mântuitorul tuturor oamenilor. El nu oferă ceva, ci pe Cineva.

b.                 Să primeşti ceea oferă Mântuitorul, adică iertarea păcatelor, vindecarea bolilor, eliberarea de orice autoritate şi dominaţie spirituală, comportamen-tală. Aceasta înseamnă mântuirea lui Dumnezeu, relaţia spirituală cu El şi viaţa nouă prin Hristos Domnul. 

c.                  Să primeşti prin credinţă promisiunea că Mântuitorul Se va întoarce în glorie şi-i va duce cu El în slavă pe toţi care L-au crezut şi urmat.

d.                 Să-L primeşti pe Isus, mântuirea şi dreptul să mergi în cer în numele Lui.

Cine mai poate oferi asemenea lucruri sau cine nu are nevoie de ele? Ce ar folosi unui om să aibă toată lumea dacă merge în iad? Hristos a venit să-i ducă pe oameni în cer. Naşterea Domnului sau Crăciunul înseamnă să primeşti toate aceste lucruri, bazat pe Cuvântul lui Dumnezeu din Biblie.

Dacă toate acestea trebuie să le primeşti, ce trebuie să dai?

a.                 Să dai încredere promisiunilor lui Dumnezeu. Magii au crezut promisiunea spusă cu sute de ani înainte despre steaua care va indica drumul spre Prunc.

b.                 Să dai ascultare poruncii lui Dumnezeu. Ei au ascultat de Dumnezeu şi s-au conformat.

c.                  Să dai urmare planului organizat de Dumnezeu. Păstorii oilor din câmpie au urmat indicaţiile îngerului.

d.                 Să dăruieşti lui Dumnezeu. Magii, văzându-L pe Prunc, au dăruit aur, smirnă şi tămâie, fiecare ce a avut.

Atunci, ca şi astăzi, încrederea, ascultarea, urmarea şi dăruirea nu sunt la modă, căci, făcându-le, devii criticat şi acuzat. Din toţi magii, DOAR câţiva au urmat steaua; din tot Ierihonul, DOAR Zacheu a vrut să-L vadă; din tot Capernaumul, DOAR un ofiţer a avut încredere în El; din tot Ierusalimul, DOAR Nicodim a crezut că este Mântuitorul; din tot oraşul Chicago, DOAR aşa de puţini ne încredem în Hristos, Îl ascultăm pe El şi Cuvântul Său din Biblie, Îl urmăm pe El indiferent de preţul plătit şi ne dăruim Lui pe noi înşişi şi tot ce avem.

Aceste lucruri le facem la acest Crăciun şi-n fiecare clipă a vieţii până când va reveni să ne ducă în Împărăţia Sa. Doresc din inimă ca Dumnezeu să ne ajute pe toţi să alegem mântuirea prin Hristos!
                                             
                                                       Pastor Luigi Miţoi, Biserica Betania